Tilskud til elevers fritidsuddannelse

Elever kan få støtte til fritidsuddannelse fra kompetenceudviklingsfonden mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Som led i overenskomstforhandlingerne er det aftalt, at elever, der er ansat i virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne eller har tiltrædelsesaftale med HK Privat, kan få tilskud til fri­tidsuddannelse.

For at være berettiget til tilskud skal eleven have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. Kompetenceudviklingsfonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt. Elever kan opspare kursusdage fra de foregående to kalenderår.

Hvilke kurser kan jeg deltage i og få tilskud til?

Elever kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter, som udlærte svende. Kravet er at det skal være brancherelevant.

Fonden yder støtte til kursusgebyr, materialer og evt. transport. Virksomheden lægger ud for de udgifter, der er forbundet med kurset. Når kurset er afsluttet, refunderer fonden udgifterne direkte til virksomhedens konto, når eleven har indsendt dokumentation for kursusdeltagelsen.

  • Uddannelsen skal foregå i fritiden. Eleven skal derfor holde fri eller tage uddannelsen om aftenen.
  • Fonden yder ikke tilskud til løntab.

Derudover gælder reglerne for selvvalgt efteruddannelse som nævnt på fondens medarbejderside.

Sådan søger du om støtte til fritidsuddannelse

Udfyld formularen søg om forhåndstilsagn på fondens medarbejderside, i god tid inden dit kursus begynder. Vi sender tilsagnet til dig i løbet af 10 arbejdsdage.

EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
cross