El-Branchens Kompetenceudviklingsfond

Her kan du søge tilskud fra El-Branchens Kompetenceudviklingsfond, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse, aftalt akademiuddannelse samt tilskud til arbejdsfordeling og opkvalificering fra ufaglært til faglært. Vælg om du vil søge tilskud som medarbejder eller virksomhed i bjælken herunder.
Medarbejder
Virksomhed

Søg tilskud som medarbejder

Hvem er omfattet?

 • Medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller El-fagets Funktionæroverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund eller en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund.
 • Lærlinge har mulighed for at søge tilskud til fritidsuddannelse.

Kriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Du skal have min. 9 mdr. anciennitet.
 • Du skal ikke være opsagt.
 • Du har optjente kursusdage til rådighed.
 • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til at deltage i uddannelsen.
Særlige kriterier for lærlinge:

Du skal have en gældende uddannelsesaftale og have været ansat i samme virksomhed i mindst 6 måneder.

Frister

Tilskud skal være søgt og godkendt, inden kurset påbegyndes.

Fonden yder tilskud til følgende selvvalgt efter- og videreuddannelse

 • Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis du har ubrugte kursusdage, kan du overføre din ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder.
 • Særlige regler for selvvalgt onlinekursus: Du kan vælge et kursus fra positivlisten uden at bruge af retten til selvvalgt efteruddannelse. Du har både mulighed for at gøre det i fritiden eller i arbejdstiden efter aftale. Fonden yder tilskud til kursusgebyret. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller online kurser.
 • Der kan søges tilskud til brancherelevante kurser. Er det ønskede kursus ikke på positivlisten, skal dette blot skrives i feltet ”Navn på kursus” i ansøgningsskemaet.
Tilskud til efter- og videreuddannelser:

Der ydes tilskud til akademi- og diplomuddannelser og AMU-kurser. Se positivlisterne herunder. For alle uddannelsesformer er der følgende tilskud:

 • Tilskuddet udgør 85 % af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt kursusgebyr, materialer, transport og logi på op til 2.000 kr. pr. dag.

Tilskuddet gælder både fysiske og digitale kurser. 

Kriterier for akademimoduler:
 • For at få tilskud til akademimoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden, modregnes i tilskuddet.
 • Der kan maksimalt søges tilskud til to akademimoduler og maksimalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.

Se positivliste

Kriterier for AMU-kurser:
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen.
 • Eventuel VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Tilskud til aftalt akademiuddannelse

 • Der ydes tilskud på 85 % af bruttolønnen.
 • Der ydes tilskud på 100 % af kursusgebyret (modregnet evt. udbetaling af Statens voksenuddannelsesstøtte SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden).
Kriterier for medarbejderen:
 • Ikke er opsagt.
 • Har 9 mdr. anciennitet.
 • Har optjente kursusdage til rådighed.
 • Har fået godkendt deltagelse i uddannelsen af arbejdsgiveren.
Generelt for tilskuddet:
 • Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler eller 20 ECTS-point om året.
 • Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Der skal søges om tilskud, før uddannelse påbegyndes.

Der er mulighed for at ansøge om aftalt akademiuddannelse, dette ansøges af virksomheden. For at få tilskud til aftalt akademiuddannelse er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Aftalt akademiuddannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning.

Se positivliste

Se AMU-kurser på positivlisten

El-branchens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademimoduler på positivlisten

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se, hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Dansk El-Forbund: www.def.dk

Uddannelsesvejledning | DEF: www.def.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

El-branchens AMU-kurser: www.amukurs.dk

El-branchens online kursuskatalog

El-branchens grønne kurser

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Tringuide til selvvalgt efteruddannelse

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Selvvalgt AMU-kursus
Søg tilskud
Selvvalgt akademimodul
Søg tilskud

Kontakt El-Branchens Kompetenceudviklingsfond

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden, eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon: 3166 3026

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?

Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.

Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Kan ophørte tillidsmænd få tilskud til faglig opkvalificering?

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond kan give tilskud til faglig opkvalificering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende stadig er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opkvalificering for ophørte tillidsrepræsentanter.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Lene Sund Laursen på tlf. 3166 3026.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Tilskuddet udbetales til din Nemkonto. Din arbejdsplads udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden, og du får dækket op til 85 % af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder El-Branchens Kompetencefond mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. El-branchens Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Søg tilskud som virksomhed

Hvem kan søge tilskud?

 • Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • Virksomheder med medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller El-fagets Funktionæroverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund eller en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund.
 • Medarbejderne skal være omfattet af elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund eller af tiltrædelsesoverenskomsten med Dansk El-Forbund.

Tilskudsmuligheder

Virksomheder har forskellige muligheder for at søge tilskud til medarbejderes efter- og videreuddannelse. Der kan søges tilskud til følgende:

Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse til medarbejderen. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Tilskud til virksomhedsplanlagt efter- og videreuddannelse

 • Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Hvis du har ubrugte kursusdage, kan du overføre din ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.
 • Medarbejderen må ikke være opsagt på ansøgningstidspunktet.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder.
 • Særlige regler for virksomhedsansøgte onlinekurser og fjernundervisning: Virksomheden kan få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et onlinekursus til medarbejderen. Medarbejdere kan ikke pålægges onlinekurser og fjernundervisning uden for normal arbejdstid. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller onlinekurser.

OBS: Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse som medarbejder. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Fonden yder tilskud til følgende virksomhedsplanlagte efteruddannelsestyper

Tilskud til virksomhedsplanlagte AMU-kurser
 • Der ydes tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. dag.
 • Der er ingen begrænsninger i antallet af kursusdage.
 • Tilskuddet udbetales automatisk til virksomheden, når kurset er gennemført, hvis medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Sker der ikke en automatisk udbetaling af tilskuddet, kan der søges om tilskud herunder.
 • Der kan søges tilskud til brancherelevante kurser. Er det ønskede kursus ikke på positivlisten, skal dette blot skrives i feltet ”Navn på kursus” i ansøgningsskemaet. Kurserne i kategorien Arbejde under spænding NY L-AUS er undtaget.

For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen. Nogle virksomhedsplanlagte AMU-kurser kan også tages som digital efteruddannelse.

Se positivliste

Tilskud til virksomhedsplanlagte akademimoduler
 • Kursusgebyret dækkes (modregnet evt. tilskud fra VEU-omstillingsfonden).
 • Der kan maksimalt søges tilskud til to akademimoduler og maksimalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder.
 • Tilskuddet skal være søgt og godkendt, inden modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, skal fonden have dokumentation herfor. Herefter udbetales tilskuddet.

For at få tilskud til disse moduler er det en forudsætning, at der søges tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Nogle virksomhedsplanlagte akademimoduler kan også tages som digital efteruddannelse.

Se positivliste

Tilskud til aftalt akademiuddannelse

 • Der ydes tilskud på 85 % af bruttolønnen.
 • Der ydes tilskud på 100 % af kursusgebyret (modregnet evt. udbetaling af Statens voksenuddannelsesstøtte SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden).
Kriterier for medarbejderen:
 • Ikke er opsagt.
 • Har 9 mdr. anciennitet.
 • Har optjente kursusdage til rådighed.
 • Har fået godkendt deltagelse i uddannelsen af arbejdsgiveren.
Generelt for tilskuddet:
 • Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler eller 20 ECTS-point om året.
 • Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud til både selvvalgt akademiuddannelse og aftalt akademiuddannelse.

Der skal søges om tilskud, før uddannelse påbegyndes.

For at få tilskud til aftalt akademiuddannelse er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Aftalt akademiuddannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning.

Se positivliste

Opkvalificering af ufaglærte til faglærte

Kriterier
 • Ufaglærte over 25 år, der har været ansat i virksomheden i over et år kan få tilskud til at tage en elektrikeruddannelse.
 • Tilsagn om støtte fra fonden gælder i 6 måneder og bortfalder, hvis medarbejderen ikke er gået i gang med uddannelsen forinden.
 • Virksomheden indgår en fuld uddannelsesaftale med medarbejderen og skal 2 gange årligt dokumentere at uddannelsen er i gang.
 • Gælder uddannelsesaftaler indgået efter 1/1/2024.
Tilskud
 • Tilskuddet udgør 1.600 kr. om ugen, når medarbejderen er på skole, og 800 kr., når medarbejderen er i virksomheden.
 • Aftale om opkvalificeringsforløbet træder i stedet for selvvalgt efteruddannelse.

Virksomheder, der ønsker at søge om opkvalificering af medarbejdere, skal downloade, udfylde og sende ansøgningen på mail til fonden på fond@evu.dk.

Tilskud til arbejdsfordeling

Kriterier
 • Timelønnede på arbejdsfordeling kan efter lokalaftale gå på uddannelse i højst halvdelen af arbejdstiden.
 • Virksomheden ansøger og skal medsende den indgående lokalaftale samt dokumentation for, at de ansatte er på den relevante overenskomst, og hvilket uddannelsesforløb der er aftalt for den enkelte medarbejder.

Arbejdsfordeling skal overholde lovgivning og overenskomst. Der kan ydes tilskud til maksimalt 13 uger. Der er ikke krav til anciennitet i virksomheden, og muligheden for tilskud til arbejdsfordeling ligger udover medarbejderens 10 dages ret til selvvalgt uddannelse efter 9 måneders ansættelse.

Tilskud
 • Fonden giver tilskud til deltagelse i AMU-kurser på positivlisten og kurser i basale færdigheder (fx dansk, matematik og grundlæggende digitale kompetencer).
 • Tilskuddet består af omkostninger til kursusgebyr samt en fast sats på 100 kr. for de timer, medarbejderen er på uddannelse, der skal dække forskellen mellem dagpengesats og gennemsnitslønnen for en timelønnet.
 • Tilskuddet udbetales til medarbejderen.

Virksomheder, der ønsker at søge om tilskud til arbejdsfordeling, skal downloade, udfylde og sende ansøgningen sammen med den indgåede lokalaftale på mail til fonden på fond@evu.dk.

Se AMU-kurser på positivlisten

El-branchens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde sig.
I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.

Se akademimoduler på positivlisten

El-branchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til moduler på fire akademiuddannelser. Du kan se hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.
KursusnavnKursus Nummer
AU i El-installation (O) - Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Installation og dokumentation (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Bygningsinstallation (5 ECTS)
AU i El-installation (O) - Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
AU i El-installation (O) - Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Bygningsautomatik (5 ECTS)
AU i El-installation (O) - Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
AU i El-installation (O) - Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)
AU i El-installation (V) - Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
AU i El-installation (V) - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
AU i El-installation (V) - Projektledelse og teknisk Entreprisestyring (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
AU i El-installation (V) - Bygningsautomation systemkendskab (10 ECTS)
AU i El-installation (V) - Bygningsautomatik Koordination (10 ECTS)
AU i El-installation (V) - Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
AU i El-installation (V) - Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
AU i El-installation (V) - Dynamisk lys (5 ECTS)
AU i El-installation (V) - Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energiformer – modul A (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Energikonsulent 1 (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
AU i Energiteknologi - Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi - Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Cert. indenfor VE-installat. ordningen
AU i Energiteknologi - Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Automation og drift (O) - EL-teknologi og integrerede automatiske enheder (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Automationsdesign (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Maskinteknologi og industri (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Objektorienteret Scada (5 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Udvidet regulering (5 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Robotteknologi (5 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - S88 (5 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Afgangsprojekt - Automation og drift (10 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende programmering (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende database (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Netværk og operativsystemer
AU i Informationsteknologi - Videregående programmering (10 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Videregående systemudvikling (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Modellering (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende systemudvikling (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner) (10 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Web-programmering, client-side (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Web-programmering, server-side (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Systemdrift (10 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Grunduddannelsen i it-sikkerhed (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Videregående it-sikkerhed (5 ECTS)
AU i Informationsteknologi - Afgangsprojekt - Informationsteknologi (10 ECTS)
0. Mit kursus er ikke på listen
AU i El-installation (O) - Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
AU i El-installation (O) - Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Dansk El-Forbund: www.def.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

El-branchens AMU-kurser: www.amukurs.dk

El-branchens online kursuskatalog

El-branchens grønne kurser

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Tringuide til selvvalgt efteruddannelse

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

AMU-kurser
Søg tilskud
Akademimoduler
Søg tilskud
Aftalt
akademiuddannelse
Søg tilskud
Opkvalificering af faglærte
Søg tilskud
Arbejdsfordeling
Søg tilskud

Kontakt El-Branchens Kompetenceudviklingsfond

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden, eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon: 3166 3026

Du kan også skrive en mail til fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelsen fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Du skal indsende dokumentationen hurtigst muligt, der er dog ingen tidsfrister.

Kan ophørte tillidsrepræsentanter få tilskud til faglig opkvalificering?

El-Branchens Kompetenceudviklingsfond kan give tilskud til faglig opkvalificering af elektrikere, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i mindst tre år, og som efterfølgende stadig er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opkvalificering for ophørte tillidsrepræsentanter.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Lene Sund Laursen på tlf. 3166 3026.

Må jeg give mit firmas kontonummer ved selvvalgt uddannelse?

Tilskuddet udbetales til din Nemkonto. Din arbejdsplads udbetaler ikke løn til dig under kursusperioden, og du får dækket op til 85 % af din løn af fonden.

Der må ikke være et overlap mellem selvvalgte og virksomhedsplanlagte uddannelser.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder El-Branchens Kompetenceudviklingsfond mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. El-branchens Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Jobrotation?

Hvis din/dine medarbejdere har deltaget i et AMU-kursus i forbindelse med en jobrotationsordning, der ikke udløser VEU-godtgørelse, modtager virksomheden ikke automatisk tilskud fra fonden. I stedet for skal du sende en mail til fond@evu.dk med oplysning om kontaktperson i virksomheden.

Nyheder fra El-Branchens Kompetenceudviklingsfond

El-branchens Efteruddannelse Årskatalog
El-branchen er fortsat i solid vækst, og der er susende travlt i virksomhederne. Den teknologiske udvikling holder højt tempo og bidrager til et behov for, at virksomheder og medarbejdere sikrer sig opdaterede kompetencer. AMU-kurser rettet mod branchen giver, som dette katalog viser, en bred vifte af muligheder for at finde netop det kursus man, som medarbejder eller virksomhed, har brug for.
Læs mere
Opdateret indhold og ny struktur på alarm- og sikringskurser
Både brand-, sikrings- og overvågningskurserne om AIA, ADK og TVO er blevet teknisk opdateret og har fået en ny og tydeligere struktur.
Læs mere
Nu er det blevet sjovere at arbejde med maskindirektivet
Hver gang en elektriker skal udføre arbejde på en maskine, gælder reglerne i maskindirektivet. Derfor er det vigtigt, at elektrikeren ved, hvornår installationen slutter, og hvornår maskinen begynder.
Læs mere
Prøv den digitale varmepumpe
I den nyudviklede interaktive digitale varmepumpe er det nemt at se både, hvad der sker inden i huset og inden i varmepumpen.
Læs mere
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
crossarrow-right