TL Kompetenceudviklingsfonden

Her kan du søge tilskud fra kompetenceudviklingsfonden mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund, som giver mulighed for tilskud til efteruddannelse for både virksomheder og medarbejdere.

Fonden giver tilskud til selvvalgt efteruddannelse, virksomhedsplanlagt efteruddannelse og aftalt akademiuddannelse, også når der er tale om digital efteruddannelse. Vælg om du vil søge tilskud som medarbejder eller virksomhed i bjælken herunder.
Medarbejder
Virksomhed

Søg tilskud som medarbejder

Hvem er omfattet?

 • Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund.
 • Medarbejdere, der er omfattet af en tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund.

Kriterier

 • Du har optjente kursusdage til rådighed.
 • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til at deltage i uddannelsen.

Er du opsagt, har du ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse, såfremt du ikke har opbrugt din ret. Hvis du er opsagt pga. forhold i virksomheden, har du mulighed for yderligere 2 ugers selvvalgt efteruddannelse. Det kræver dog, at du har været ansat i virksomheden i mindst 3 år. Er du i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en eventuel fortsættelse på kurset godkendes af fondens bestyrelse.

Frister

Der skal så vidt muligt søges om tilskud, 1 måned inden kurset påbegyndes, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Tilskud til selvvalgt efter- og videreuddannelse

Kriterier:
 • Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Optjening af kursusdage følger kalenderåret. Du kan ikke overføre ubrugte kursusdage til det efterfølgende år.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder: Hvis ikke kurset er påbegyndt inden udløbet af tilsagnsperioden, bortfalder tilsagnet om tilskud fra fonden.
 • Der er ingen positivlister for andre kurser, moduler på diplomuddannelsen eller AMU-kurser, fordi TL-fondens bestyrelse tager stilling til relevansen i hvert enkelt tilfælde. Derfor skal der uploades en beskrivelse af det kursus eller diplommodul, der søges tilskud til, så fondens bestyrelse kan vurdere, om kurset er fagligt relevant.
 • Særlige regler for selvvalgt onlinekursus: Onlinekurser kan tages uden at gøre brug af retten til selvvalgt efteruddannelse. Du har både mulighed for at gøre det i fritiden eller i arbejdstiden efter aftale. Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller onlinekurser.
 • Der kan maksimalt udbetales 20.000 kr. pr. år. pr. medarbejder til selvvalgt efteruddannelse til kursusgebyr og kursusmateriale. Hvis dette loft er nået, kan der ikke søges yderligere tilskud til selvvalgt og aftalt uddannelse i indeværende år.
Fonden yder tilskud til følgende efter- og videreuddannelser:

Der ydes tilskud til akademi- og diplomuddannelser, AMU-kurser og andre kurser. Se positivlisterne herunder. For alle uddannelsesformer er der følgende tilskud:

 • Tilskud på 100 % af din sædvanlige månedsløn for kurser ansøgt og afholdt efter 1. september 2023. 
 • Dækning af kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter (der ydes ikke tilskud til transportudgifter ved AMU-kurser). 

Tilskuddet udbetales til virksomheden, når fonden har modtaget dokumentation.

Kriterier for akademi- og diplommoduler:
 • For at få tilskud til akademi- og diplommoduler er det en forudsætning, at der samtidigt søges SVU og VEU-omstillingsfonden, hvis medarbejderen er i målgruppen. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 
Kriterier for AMU-kurser:
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse, hvis du er i målgruppen. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes tilskuddet.
Kriterier for andre kurser:
 • Der er ingen kriterier udover de generelle for at få tilskud til andre kurser. 

Aftalt akademi- og diplomuddannelse

 • Der ydes tilskud på 100 % af den sædvanlige løn samt tilskud til kursusgebyr og evt. transportudgifter, maks 400 km. pr. rejse.
 • Der kan maksimalt udbetales 30.000 kr. pr. år. pr. medarbejder til aftalt efteruddannelse til kursusgebyr og kursusmateriale. Hvis dette loft er nået, kan der ikke søges yderligere tilskud til selvvalgt eller aftalt uddannelse i indeværende år.
Kriterier for medarbejderen:
 • Medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt efteruddannelse og har uddannelsesdage nok til at gennemføre det første modul på den valgte uddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt akademi- eller diplomuddannelse.
 • Virksomhed og medarbejder skal bekræfte, at der er aftalt en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen tager afsæt i en drøftelse af medarbejderens samlede behov for kompetenceudvikling i forhold til nye krav og teknologier i virksomheden. Planen er intern og kan fx indeholde en hel akademi- eller diplomuddannelse, enkelte eller flere akademi- og diplommoduler. 
 • TL-fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Optjening af kursusdage følger kalenderåret. Ubrugte kursusdage kan overføres til det efterfølgende år (i alt 20 kursusdage).
 • Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en eventuel fortsættelse på kurset være godkendt af TL-fondens bestyrelse.
Generelt for tilskuddet:
 • Der gives maksimalt tilskud til 2 akademimoduler eller maksimalt 20 ECTS-point om året.
 • Der kan ikke udbetales tilskud samtidigt til både selvvalgt efteruddannelse og aftalt akademi- eller diplomuddannelse.

For at få tilskud til aftalt akademi- og diplomuddannelse er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden, hvis medarbejderen er i målgruppen. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. Aftalt akademiuddannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning. 

Se positivliste

Se akademimoduler på positivlisten

TL-fonden giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser. Du kan se hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.
KursusnavnKursus Nummer
AU i Automation og drift (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Drift og vedligehold (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Robotteknologi (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - S88 (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Udvidet regulering (5 ECTS)
AU i Automation og drift; industri (O) - Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
AU i Automation og drift; industri (O) - SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)
AU i Automation og drift; offshore, olie og gas (O) - Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
AU i Automation og drift; offshore, olie og gas (O) - Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)
AU i Automation og drift; offshore, olie og gas (O) - Sikkerhed (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)
AU i El installation (O) - Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Bygningsautomatik (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Bygningsinstallation (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
AU i El installation (O) - Installation og dokumentation (10 ECTS)
AU i El installation (O) - Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
AU i El installation (O) - Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
AU i El installation (V) - Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
AU i El installation (V) - Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Dynamisk lys (5 ECTS)
AU i El installation (V) - Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Projektledelse og entreprisestyring (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Større anlæg med konformkøl (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energiformer – modul A (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Energikonsulent 1 (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Informationsteknologi - Afgangsprojekt
AU i Informationsteknologi - Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner)
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende database
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende programmering
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende systemudvikling
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende systemudvikling
AU i Informationsteknologi - Grunduddannelsen i it-sikkerhed
AU i Informationsteknologi - Modellering
AU i Informationsteknologi - Netværk og operativsystemer
AU i Informationsteknologi - Systemdrift
AU i Informationsteknologi - Videregående it-sikkerhed
AU i Informationsteknologi - Videregående programmering
AU i Informationsteknologi - Videregående systemudvikling
AU i Informationsteknologi - Web-programmering, client-side
AU i Informationsteknologi - Web-programmering, server-side
AU i Innovation, produkt og produktion (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (O) - Projektledelse (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (O) - Værdikæden i praksis (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Anvendt økonomi (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Konstruktion (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Materialestyring (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Organisering (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Produktionsplanlægning (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Produktledelse (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Produktudvikling (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Teknisk dokumentation (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Innovation (O) - Innovation i praksis (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Innovation (O) - Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Produktion (O) - Kvalitetsoptimering (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Produktion (O) - Produktionsoptimering (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Kommunikation i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Strategisk kommunikation (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Branding i praksis (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Digital mødeledelse (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Fundraising i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Online kommunikation (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Præsentationsteknik (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Sociale medier (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Strategisk fundraising (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Teknologikommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Videokommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Visuel kommunikation (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Geometriske målinger (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Kvalificering og validering (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Materialeprøvning (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Miljømålinger (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Målinger af væskers egenskaber (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - pH og koncentrationsmålinger (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Signalkæden (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Tryk- og temperaturmåling (5 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Det strategiske lederskab (10 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Ledelse i praksis (10 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Arbejdsmiljø (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Coaching i organisationer (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Filosofi i ledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Forandringsledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Human resource management (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Ledelse og forhandling (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Mediation (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Mindfulness (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Personalejura (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Procesfacilitering (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Projektledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Teamledelse (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (O) - Afgangsprojekt - AU i VVS-installation (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (O) - Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (O) - Sanitet (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS
AU i Vvs-installation (V) - Forretningsudvikling (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Gasfejlfinding (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Gasteknisk teori (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Salgs- og kundeforståelse (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Ventilationsteknik (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Teknisk Landsforbund: www.tl.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Selvvalgt AMU-Kursus
Søg tilskud
Selvvalgt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Selvvalgt
andre kurser
Søg tilskud

Kontakt TL-Fonden

Har du spørgsmål angående kompetencefonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon: 3115 5102

Du kan også skrive en mail til tl-fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Dokumentationen skal fremsendes senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder TL-fonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. TL Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.
Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.
Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Kan tillidsrepræsentanter få tilskud til faglig opkvalificering?

TL-fonden kan give tilskud til faglig opdatering af medarbejdere, der er ophørt som tillidsrepræsentanter i en virksomhed og har været ansat i samme virksomhed i mindst tre år. Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden.

Læs mere om mulighederne for faglig opkvalificering.

Søg tilskud som virksomhed

Hvem kan søge tilskud?

 • Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne.
 • Virksomheder, der har en tiltrædelsesaftale med Teknisk Landsforbund.
 • Medarbejderen skal være omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund eller en tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund.
 • Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en evt. fortsættelse på kurset godkendes af fondens bestyrelse.

Fonden yder tilskud til følgende virksomhedsplanlagt efter- og videreuddannelse

 • Der er ingen positivlister for andre kurser, moduler på diplomuddannelsen eller AMU-kurser, fordi TL-fondens bestyrelse tager stilling til relevansen i hvert enkelt tilfælde. Derfor skal der uploades en beskrivelse af det kursus eller diplommodul, der søges tilskud til, så fondens bestyrelse kan vurdere, om kurset er fagligt relevant.
 • Der skal så vidt muligt søges om tilskud, 1 måned inden kurset påbegyndes, og dokumentation fremsendes senest 1 måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.
 • Tilsagnet gælder i 6 måneder.
 • Særlige regler for virksomhedsansøgte onlinekurser og fjernundervisning: Virksomheden kan få dækket kursusgebyret og kursusmaterialer, hvis det er virksomheden, der køber et onlinekursus til medarbejderen. Medarbejdere kan ikke pålægges onlinekurser og fjernundervisning uden for normal arbejdstid.
 • Der er ikke tilskud til dækning af transportudgifter ved fjernundervisning eller onlinekurser.

OBS: Det er også muligt at søge om selvvalgt efteruddannelse til medarbejderen. Læs mere om dette under medarbejderfanen.

Tilskud til efter- og videreuddannelse:

Der ydes tilskud til akademi- og diplomuddannelser, AMU-kurser og andre kurser. Se positivlisten herunder. For alle uddannelsesformer er der følgende tilskud:

 • Tilskud til dækning af kursusgebyr og kursusmaterialer.
 • Der kan maksimalt udbetales 20.000 kr. pr. år. pr. medarbejder til virksomhedsplanlagt efteruddannelse til kursusgebyr og kursusmateriale. Hvis dette loft er nået, kan der ikke søges yderligere tilskud til virksomhedsplanlagt uddannelse i indeværende år.
Kriterier for brancherelevante AMU-kurser
 • For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse, hvis medarbejderen er i målgruppen. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet. Virksomhedsplanlagte AMU-kurser kan også tages som digital efteruddannelse.
Kriterier for andre kurser, fx private kurser og gymnasiale fag:
 • Der er ingen kriterier udover de generelle for at få tilskud til andre kurser. 
Kriterier for akademi- og diplommoduler:
 • For at få tilskud til akademi- og diplommoduler er det en forudsætning, at der samtidigt søges SVU og VEU-omstillingsfonden, hvis medarbejderen er i målgruppen. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. 

Aftalt akademi- og diplomuddannelse

 • Der ydes tilskud på 100 % af den sædvanlige løn samt tilskud til kursusgebyr og evt. transportudgifter, maks 400 km. pr. rejse.
 • Der kan maksimalt udbetales 30.000 kr. pr. år. pr. medarbejder til aftalt efteruddannelse til kursusgebyr og kursusmateriale. Hvis dette loft er nået, kan der ikke søges yderligere tilskud til selvvalgt eller aftalt uddannelse i indeværende år.
Kriterier for medarbejderen:
 • Medarbejderen har opsparet ret til selvvalgt efteruddannelse og har uddannelsesdage nok til at gennemføre det første modul på den valgte uddannelse på det tidspunkt, der søges om tilskud til aftalt akademi- eller diplomuddannelse.
 • Virksomhed og medarbejder skal bekræfte, at der er aftalt en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen tager afsæt i en drøftelse af medarbejderens samlede behov for kompetenceudvikling i forhold til nye krav og teknologier i virksomheden. Planen er intern og kan fx indeholde en hel akademi- eller diplomuddannelse, enkelte eller flere akademi- og diplommoduler. 
 • TL-fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Optjening af kursusdage følger kalenderåret. Ubrugte kursusdage kan overføres til det efterfølgende år (i alt 20 kursusdage).
 • Medarbejderen kan være opsagt, men kurset skal være afholdt inden fratrædelse. Er medarbejderen i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden fratrædelse, skal en eventuel fortsættelse på kurset være godkendt af TL-fondens bestyrelse.
Generelt for tilskuddet:
 • Der gives maksimalt tilskud til 2 akademimoduler eller maksimalt 20 ECTS-point om året.
 • Der kan ikke udbetales tilskud samtidigt til både selvvalgt efteruddannelse og aftalt akademi- eller diplomuddannelse.

For at få tilskud til aftalt akademi- og diplomuddannelse er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden, hvis medarbejderen er i målgruppen. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet. Aftalt akademiuddannelse kan gennemføres som fysisk undervisning, fjernundervisning eller blended learning.

Se positivliste

Se akademimoduler på positivlisten

TL-fonden giver tilskud til moduler på en række akademiuddannelser. Du kan se hvilke på listen nedenfor.

(O) efter uddannelsen navn betyder, at modulet er obligatorisk for uddannelsen. (V) efter uddannelsens navn betyder, at der er tale om et valgfrit modul på uddannelsen.
KursusnavnKursus Nummer
AU i Automation og drift (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
AU i Automation og drift (O) - Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Drift og vedligehold (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Robotteknologi (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - S88 (5 ECTS)
AU i Automation og drift (V) - Udvidet regulering (5 ECTS)
AU i Automation og drift; industri (O) - Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
AU i Automation og drift; industri (O) - SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)
AU i Automation og drift; offshore, olie og gas (O) - Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
AU i Automation og drift; offshore, olie og gas (O) - Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)
AU i Automation og drift; offshore, olie og gas (O) - Sikkerhed (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Afgangsprojekt i El-installation (10 ETCS)
AU i El installation (O) - Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Bygningsautomatik (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Bygningsinstallation (5 ECTS)
AU i El installation (O) - Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
AU i El installation (O) - Installation og dokumentation (10 ECTS)
AU i El installation (O) - Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)
AU i El installation (O) - Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
AU i El installation (V) - Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
AU i El installation (V) - Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Dynamisk lys (5 ECTS)
AU i El installation (V) - Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Projektledelse og entreprisestyring (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Større anlæg med konformkøl (10 ECTS)
AU i El installation (V) - Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Boligens indeklima – modul B (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Byggeteknik og analyse – modul C (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energiformer – modul A (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energirigtig projektering – modul E (5 ECTS)
AU i Energiteknologi (O) - Energiøkonomi og miljø – modul D (5 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - BedreBolig Rådgiver 1 (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Biomassekedler og -ovne (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Energikonsulent 1 (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
AU i Energiteknologi (V) - Solceller (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Solvarme (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Energiteknologi (V) - Varmepumper (5 ECTS) – Certificering indenfor VE-installatør-ordningen
AU i Informationsteknologi - Afgangsprojekt
AU i Informationsteknologi - Brugervenlighed og grafisk design (Webdesigner)
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende database
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende programmering
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende systemudvikling
AU i Informationsteknologi - Grundlæggende systemudvikling
AU i Informationsteknologi - Grunduddannelsen i it-sikkerhed
AU i Informationsteknologi - Modellering
AU i Informationsteknologi - Netværk og operativsystemer
AU i Informationsteknologi - Systemdrift
AU i Informationsteknologi - Videregående it-sikkerhed
AU i Informationsteknologi - Videregående programmering
AU i Informationsteknologi - Videregående systemudvikling
AU i Informationsteknologi - Web-programmering, client-side
AU i Informationsteknologi - Web-programmering, server-side
AU i Innovation, produkt og produktion (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (O) - Projektledelse (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (O) - Værdikæden i praksis (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Anvendt økonomi (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Konstruktion (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Materialestyring (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Organisering (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Produktionsplanlægning (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Produktledelse (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Produktudvikling (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Teknisk dokumentation (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion (V) - Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Innovation (O) - Innovation i praksis (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Innovation (O) - Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Produktion (O) - Kvalitetsoptimering (10 ECTS)
AU i Innovation, produkt og produktion; Produktion (O) - Produktionsoptimering (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Kommunikation i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (O) - Strategisk kommunikation (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Branding i praksis (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Digital mødeledelse (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Fundraising i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Online kommunikation (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Præsentationsteknik (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Sociale medier (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Strategisk fundraising (10 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Teknologikommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Videokommunikation (5 ECTS)
AU i kommunikation og formidling (V) - Visuel kommunikation (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (O) - Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Geometriske målinger (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Kvalificering og validering (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Materialeprøvning (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Miljømålinger (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Målinger af væskers egenskaber (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - pH og koncentrationsmålinger (5 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Signalkæden (10 ECTS)
AU i Kvalitet og måleteknologi (V) - Tryk- og temperaturmåling (5 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Afgangsprojekt (10 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Det strategiske lederskab (10 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Ledelse i praksis (10 ECTS)
AU i Ledelse (O) - Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Arbejdsmiljø (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Coaching i organisationer (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Filosofi i ledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Forandringsledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Human resource management (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Ledelse og forhandling (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Mediation (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Mindfulness (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Personalejura (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Procesfacilitering (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Projektledelse (10 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Teamledelse (5 ECTS)
AU i Ledelse (V) - Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (O) - Afgangsprojekt - AU i VVS-installation (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (O) - Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (O) - Sanitet (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS
AU i Vvs-installation (V) - Forretningsudvikling (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Gasfejlfinding (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Gasteknisk teori (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Salgs- og kundeforståelse (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Ventilationsteknik (10 ECTS)
AU i Vvs-installation (V) - Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Teknisk Landsforbund: www.tl.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne: www.tekniq.dk

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Hvilket tilskud ønsker du at søge?

Virksomhedsplanlagt
AMU-kursus
Søg tilskud
Virksomhedsplanlagt
akademi- og
diplommoduler
Søg tilskud
Virksomhedsplanlagt
andre kurser
Søg tilskud
Aftalt akademi- og diplomuddannelse
Søg tilskud

Kontakt TL-Fonden

Har du spørgsmål angående kompetenceudviklingsfonden?

Ring og tal med Nadia Nannberg på telefon: 3115 5102

Du kan også skrive en mail til tl-fond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Hvilke dokumenter skal jeg indsende?
Når du deltager på et AMU-kursus, skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af udbetalingsbrev vedr. VEU-godtgørelse, når kurset er afholdt. Når du deltager på et akademimodul, skal du indsende en kopi af afgørelse fra VEU-omstillingsfonden inden kursusstart. Derudover skal du indsende en kopi af kursusbevis og lønseddel samt en kopi af SVU-bevillings-/udbetalingsbrev eller evt. afslagsbrev efter kurset.
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Hvis kursisten er i målgruppen for Omstillingsfonden er der ingen deltagerbetaling, når beløbet er under 10.000 kr. pr. år, såfremt uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Hvornår skal jeg indsende dokumenterne?

Dokumentationen skal fremsendes senest en måned efter udgangen af det kvartal, medarbejderen har været på kursus.

Jeg har mistet linket til min sag, hvad gør jeg?

Kontakt Nadia Nannberg på tlf. 3115 5102.

Skal jeg selv søge tilskud i fonden til selvvalgt uddannelse?

Du skal selv søge i fonden og må ikke søge på vegne af dine venner eller andre. Hele processen er digital og tager hensyn til, at der kan være tale om personfølsomme oplysninger.

Tilmelder TL Kompetencefonden mig kurserne?

Du skal selv tilmelde dig dit kursus. TL Kompetenceudviklingsfond har ikke mulighed for at tilmelde dig.

Hvad er digital uddannelse?

Fjernundervisning: Undervisningen foregår udelukkende digitalt, og alle undervises samtidigt.

Blended learning: Undervisningen foregår både ved tilstedeværelse og digitalt. Kursisterne undervises samtidigt.

Onlinekurser: Undervisningen (selvstudiet) foregår individuelt og i kursistens eget tempo.

Kan ophørte tillidsrepræsentanter få tilskud til faglig opkvalificering?

TL-fonden kan give tilskud til faglig opkvalificering af medarbejdere, der er ophørt som tillidsrepræsentanter i en virksomhed og har været ansat i samme virksomhed i mindst tre år. Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden.

Læs mere om mulighederne for faglig opkvalificering.

Nyheder fra TL Kompetenceudviklingsfonden

Teknikere i Installationsbranchen kan få større tilskud til selvvalgt efteruddannelse
Fra den 1. september kan teknikere, som er omfattet af TL-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund, få dækket op til 100 % af bruttolønnen, når de søger tilskud til selvvalgt efteruddannelse i TL-fonden.
Læs mere
Nu er det nemmere at søge om tilskud til efter- og videreuddannelse som medarbejder og virksomhed
Arbejdsgivere og medarbejdere i installations- og skorstensfejerbranchen kan nu nemt finde information og søge tilskud i et helt nyt kompetencefondsunivers, hvis de er omfattet af overenskomsterne på området.
Læs mere
Info om TL-fonden
Læs og download flyer om tilskudsmulighederne til medarbejderes efter- og videreuddannelse.
Læs mere
Du skal have følgende informationer klar inden, du søger tilskud:

- Startdato for efteruddannelsen/kurset
- Antal dage som efteruddannelsen/kurset varer
- Kursusgebyr
- Din virksomheds P-nummer
- Din virksomheds CVR-nummer
- Navn og mail på kontaktpersonen fra virksomheden
Søg tilskud
Du skal have følgende informationer klar inden, du søger tilskud:

- Startdato for efteruddannelsen/kurset
- Antal dage som efteruddannelsen/kurset varer
- Kursusgebyr
- Din virksomheds P-nummer
- Din virksomheds CVR-nummer
- Navn og mail på kontaktpersonen fra virksomheden
Søg tilskud
Du skal have følgende informationer klar inden, du søger tilskud:

- Startdato for efteruddannelsen/kurset
- Antal dage som efteruddannelsen/kurset varer
- Kursusgebyr
- Din virksomheds P-nummer
- Din virksomheds CVR-nummer
- Navn og mail på kontaktpersonen fra virksomheden
Søg tilskud
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
crossarrow-right