Skorstensfejernes Kompetencefond

Skorstensfejerbranchens kompetenceudviklingsfond har til formål at understøtte og sikre udviklingen af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden.
Søg tilskud

Hvem er omfattet?

Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget og Blik-og Rørarbejderforbundet.

Kriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Deltagelsen skal dokumenteres, eksempelvis i form af et kursusbevis.
 • Alle ansøgninger skal godkendes af fonden mindst 14 dage før kursusstart.
 • Deltagelse på kurserne er betinget af, at det er en offentlig udbyder, samt at kurset gennemføres på det kursussted, der er tættest på deltagerens bopæl.

For trailerkørekort skal én af følgende kriterier også være opfyldt:

 • Du arbejder i en virksomhed, hvor trailerkørekortet kan anvendes.
 • Du skal kunne sandsynliggøre fremtidige beskæftigelsesmuligheder, hvor et trailerkørekort er påkrævet.
 • Din arbejdsgiver skal bekræfte, at I har aftalt efteruddannelse med underskrift på ansøgningen.

OBS: Trailerkørekortet er undtaget fra kravet om offentlig udbyder.

Frister

Tilskud skal søges inden kurset afholdes og senest 14 dage før kursusstart.

Tilskud til efter- og videreuddannelse

For alle kursustyper gælder:

 • Tilskud på op til 100% af medarbejderens sædvanlige timeløn
 • Kursusgebyr og materialer
 • Evt. transportudgifter ( jf. satser fra AMU, der i 2018 udgør kr. 0,97 efter 24 km)

For at få dækket udgifterne til transport skal efteruddannelsen gennemføres hos den udbyder, der er tættest på ansøgerens bopæl. Hvis du tilmelder dig en uddannelse, hvor afstanden (km) er større end til nærmeste udbyder, kan du ikke få godtgjort transport til og fra uddannelsesstedet.

 

Fonden yder tilskud til følgende efter- og videreuddannelser:

Gælder både fysiske og digitale kurser.

 

AMU-kurser

For at få tilskud til AMU-kurser er det en forudsætning, at der samtidigt søges VEU-godtgørelse. Dette gøres i forbindelse med tilmeldingen. Eventuel udbetaling af VEU-godtgørelse modregnes i tilskuddet.

Se positivliste

 

Andre kurser

Andre kurser er fx forberedende voksenundervsisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (AVU), en række gymnasiale fag samt trailerkørekort.

For trailerkørekort gælder endvidere, at der gives tilskud til:

•    6 undervisningstimer
•    Tilskud til prøvegebyr
•    Tilskud til lægeerklæring

Dokumentation for de faktiske udgifter til trailerkørekort skal fremsendes ved endt kursus sammen med kopi af kørekort.
Der ydes kun tilskud til beløb, der er ansøgt.

Se positivliste

 

Akademimoduler

For at få tilskud til akademimoduler er det en forudsætning, at der søges SVU samt tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Eventuel udbetaling af SVU og tilskud fra VEU-omstillingsfonden modregnes i tilskuddet.

Se positivliste

 

Sådan søger du tilskud

Trin 1: Du skal udfylde ansøgningsblanketten og sende den til skorstensfejerfond@evu.dk. Du får svar inden for 14 dage.

Trin 2: Du skal søge om Statens voksensuddannelsesstøtte (SVU) for at opnå det fulde tilskud på 100 % af din løn. Det er dit eget ansvar at søge SVU. Trailerkørekort giver ikke adgang til SVU og er derfor undtaget denne regel.

Trin 3: Du skal selv lægge ud for kursusgebyret. Når du har indsendt dokumentation for kurset, vil fonden refundere dit udlæg.

Se AMU kurser på positivlisten

Skorstensfejer branchens AMU-kurser kan findes på amukurs.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
I tabellen herunder kan du se alle godkendte AMU-kurser og søge på både kursusnummer og kursusnavn.
KursusnavnKursus nummer
Indregulering af ventilations- og klimaanlæg.44997
Brandforanstaltninger ved gnist producerende værktøj.45141
Teleskoplæsser certifikat.48671
Køleteknik, klargøring og igangsættelse.40855
Køle – fryse - komfortanlæg optimering og eftersyn.47140
Varmepumpe installation og service.48892
klima tekniske målinger og komponenter.44988
Anvendelse af faldsikringsudstyr.44465
Rulle bukke stillads.3475
Konflikthåndtering.46493
Køle – fryse - komfort anlæg grundlæggende.47139
Ventilations anlæg energi optimering.49296
Opstilling af Skorstens- og rygningsstillads49345
Gaffeltruck certifikatkursus B47592
Eftersyn af EL værktøj49707
Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under 100 kw45809
Varmepumper- installation og service48892
Køle-fryse-komfortanlæg grundlæggende.47139
Køle-fryse-komfortanlæg optimering og eftersyn47140
Energitjek & besparelse- tekniske installationer.48893
Droneteknologi: Systemforståelse.48077
Droneteknologi: Sensorteknologier til droner.48079
Installation af mindre biomassekedler og ovne.47547
Klimatekniske målinger og komponenter.44988
klimateknisk, service og drift.44990
VENT ordning, opkvalificering.45000
Ventilationsautomatik- styring og regulering.49294
Ventilationsanlæg- Brandnormen.49295
Ventilationsanlæg- Energioptimering.49296
Ventilationssystemer- lyd- og luftkvalitet.49297
Indregulering af ventilations- og klimaanlæg.44997

Se akademimoduler på positivlisten

Skorstensfejerbranchens Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til enkelte moduler på akademiuddannelser. Du kan se hvilke moduler herunder.
Kursusnavn
Energiformer (fagmodul A) – 9 dage + eksamensdag (10 ECTS). Modul på akademiuddannelsen Energiteknolog
Bygningskonstruktioner og energianlæg (fagmodul B) – 9 dage + eksamensdag (10 ECTS). Modul på akademiuddannelsen Energiteknolog

Se andre kurser på positivlisten

Her kan du se, hvilke andre brancherelevante kurser, som Skorstensfejernes Kompetenceudviklingsfond giver tilskud til.

 • Forberedende voksenundervisning, FVU (Læsning, stavning, regning, matematik)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse, AVU (Dansk, Tysk, Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi) (niveau D-G)
 • Dansk (A, B, C) Gymnasialt niveau
 • Tysk (A, B, C) Gymnasialt niveau
 • Engelsk (A, B, C) Gymnasialt niveau
 • Matematik (A, B, C) Gymnasialt niveau
 • Fysik (A, B, C) Gymnasialt niveau
 • Kemi (A, B, C) Gymnasialt niveau
 • Trailerkørekort

Relevante links

Statens voksenuddannelsesstøtte: www.svu.dk

VEU-omstillingsfonden: www.ufm.dk

Blik- og Rørarbejderforbundet: www.blikroer.dk

Skorstensfejerlauget: www.skorstensfejerlauget.dk

Skorstensfejernes AMU-kurser: amukurs.dk

Skorstensfejernes AMU-katalog

Flyer med oversigt over tilskudsmuligheder

Søg tilskud

Kontakt EVU

Har du spørgsmål angående kompetencefonden, eller mangler der et kursus på positivlisterne?

Ring og tal med Lene Sund Laursen på telefon: 31663026

Du kan også skrive en mail til skorstensfejerfond@evu.dk

Spørgsmål og svar

Lønsatser i Skorstensfejerbranchens Kompetencefond

Pr. 1. marts 2024 er satsterne:

 • København City: kr. 243,00 pr. time
 • Københavns amt: kr. 248,00 pr. time
 • Provinsen: kr. 230,00 pr. time
Hvad er SVU?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Læs mere om SVU, betingelser, og hvordan du søger på www.svu.dk.

Hvad er VEU-godtgørelse?

Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn under kurset, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen. Udover VEU-godtgørelsen kan du også få tilskud til befordring for afstanden mellem din bopæl og kursussted. Læs mere om VEU-godtgørelse, betingelser, og hvordan du søger på www.borger.dk.

Hvad er VEU-omstillingsfonden?

Når du deltager på et akademimodul, har du mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt i tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademiuddannelser.

Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år – dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.

Midlerne fordeles efter først til mølle-princippet. Hvis du får afslag, skal du bede din uddannelsesinstitution om at blive skrevet på ventelisten.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Dit tilskud fra fonden udbetales senest 14 dage efter modtaget bekræftelse medmindre andet fremgår af udbetalingsbrevet.

Nyheder fra Skorstensfejernes Kompetencefond

Nu er det nemmere at søge om tilskud til efter- og videreuddannelse som medarbejder og virksomhed
Arbejdsgivere og medarbejdere i installations- og skorstensfejerbranchen kan nu nemt finde information og søge tilskud i et helt nyt kompetencefondsunivers, hvis de er omfattet af overenskomsterne på området.
Læs mere
Info om Skorstensfejerbranchens Kompetencefond
Læs og download flyer om tilskudsmulighederne fra kompetencefonden.
Læs mere
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
crossarrow-right