Tilskud til faglig opkvalificering

Medarbejdere, der har været tillidsrepræsentant i minimum 3 år, kan få tilskud til faglig opkvalificering. 

Hvem kan søge tilskud til faglig opkvalificering?

  • En medarbejder, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år i træk, har adgang til at drøfte muligheden for faglig opdatering med sin virksomhed.
  • I den forbindelse kan parterne aftale opkvalificering og efteruddannelse for medarbejderen og i forlængelse heraf søge HK Privat Kompetenceudviklingsfonden om tilskud efter fondens almindelige ansøgningsbetingelser.

Kriterier og betingelser

  • Hvis du har været tillidsrepræsentant i mindst tre år i træk og fortsat er ansat i virksomheden, har du ret til tre ugers faglig opdatering.
  • Hvis du har været tillidsrepræsentant i mindst seks år i træk og fortsat er ansat i virksomheden, har du ret til seks ugers faglig opdatering.
  • Hvis du er blevet opsagt, kan du stadig få støtte fra fonden. Kurset skal være afholdt inden du fratræder. Hvis du er i gang med kurset, men ikke kan nå at afslutte det inden sidste arbejdsdag, skal fondens bestyrelse godkende, at du kan fortsætte og færdiggøre kurset.
  • Derudover følger kriterierne reglerne for selvvalgt efteruddannelse som nævnt på fondens medarbejderside, det betyder bl.a. at din arbejdsgiver skal bekræfte, at der er aftalt frihed til deltagelse i uddannelsen.

Sådan søger du tilskud til faglig opkvalificering

Find det er de kurser, som du gerne vil deltage i og tilmeld dig via formularen på fondens medarbejderside. Skriv 'ophørt TR' efter dit navn i tilsagnsformularen.

Husk, at du altid skal søge om tilskud fra kompetencefonden, inden du tilmelder dig kurset.

Du får svar på din ansøgning om tilskud inden for 10 dage. Når du har fået tilsagn, kan du tilmelde dig til kurset. Fonden kan forudbetale kursusafgiften direkte til kursusudbyderen, men du kan også selv betale kursusafgiften og få den refunderet, når du har deltaget i kurset. Når kurset er afsluttet, sender du dit kursusbevis som dokumentation for, at du har deltaget i kurset, sammen med dine kontooplysninger. Herefter udbetales din godtgørelse fra fonden.

EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen.
Sådan behandler vi persondataCookiepolitik
Kontakt EVU
Højnæsvej 71
2610 Rødovre
CVR: 25138902
Tlf: +45 36 72 64 00Email: evu@evu.dk
cross